Archerytag

Archerytag

Archerytag

Priser

Priser?

Priser gjelder levering i Oslo eller Asker. Ved bestilling av begge aktiviteter, både boblefotball og Archery tag gir vi 50% rabatt på den ene aktiviteten.

Boblefotball 

60 min. 4000 kr i startpris, dette inkluderer opp til 10 deltagere, deretter 250 kr per ekstra deltager utover de første 10.

Archerybattle

60 min. 4000 kr i startpris, dette inkluderer opp til 10 deltagere, deretter 250 kr per ekstra deltager utover de første 10.

Er dere Mange? Flere enn 20st eller kanskje 200st.? En ideell forening eller barn/ungdom? Ønsker dere lenger tid? Ring oss!

Ønsker dere å lage et arrangement i deres egne lokaler, på konferanse eller på et annet sted? Vi kan ta med oss det meste av våre øvelser dit dere ønsker, og over hele Norge. Vi hjelper dere å planlegge arrangement som kick off, konferanser, teambuilding og jubileer mv.

Ring eller send mail til oss for et uforpliktende tilbud!

Adresse

Dynamic Events AS

Jerpåsveien 67

1383 Asker

Kontakt oss

Adresse

Dynamic Events AS

Jerpåsveien 67

1383 Asker

Kontakt oss

Telefon: +47-66904646

E-post: post@dynamicevents.no